Publicerad: 2020-08-26 17:21 | Uppdaterad: 2020-08-27 07:21

Nya insikter om hur egen kroppsuppfattning påverkar självbegreppet

illustration av förändrad uppfattning av kroppsligt självkoncept bärandes skyddsglasögon
Foto: Mattias Karlen

Hur påverkas vår självbild och personlighet av vår kropp? Skulle vår personlighet förändras om vårt medvetande en dag plötsligt vaknade upp i vår bästa väns kropp? Detta tankeexperiment har länge varit ett populärt tema inom science-fiction men en ny studie, publicerad i tidskriften iScience, visar att frågan går att undersöka vetenskapligt med hjälp av beteendeexperiment.

Forskare inom kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet framkallade en perceptuell illusion – en slags ”känselvilla” – av att vänpar bytte kroppar med varandra.

Två vänner låg på sängar och genom VR-glasögon såg de liveinspelningar från kameror placerade precis ovanför den andra personens huvud. I stället för att se sin egen kropp såg deltagarna nu sin väns kropp ur ett naturligt första-personperspektiv.

Samtidigt applicerade forskarna synkron beröring på båda vännerna på motsvarande kroppsdelar för att framkalla illusionen att vännens kropp var ens egen.

porträtt av Pawel Tacikowksi som står framför en buske
Pawel Tacikowski. Foto: Zahra M Aghajan

”Vi vet att illusionen fungerade eftersom majoriteten av deltagarna visade ökad fysiologisk stressrespons när vännens kropp hotades med ett vasst föremål”, säger Pawel Tacikowski, postdoktor i hjärn-, kropps- och självlaboratoriet vid institutionen för neurovetenskap och huvudförfattare till studien.

"När kroppsbytet upplevdes skämtade till och med en av deltagare och sa till sin vän "Sluta röra på mina tår!", vilket var ganska slående", fortsätter han.

Henrik Ehrsson. Foto: Sune Fridell

Ett av studiens viktigaste fynd är att deltagarnas personlighet förändrades under illusionen så att de började uppleva sig själva som mer lika sin vän. Deltagarna fick betygsätta hur väl ett stort antal personlighetsdrag stämde in på dem själva och under illusionen förändrades skattningarna så att de blev mer lika vännens. 

”Detta visar att vår kroppsuppfattning dynamiskt och kontinuerligt påverkar vår självbild så att vi kan uppleva en sammanhängande och enhetlig känsla av ett jag” avslutar Henrik Ehrsson, professor vid Institutionen för Neurovetenskap och medförfattare till studien. 

Vad händer härnäst?

I uppföljningsstudier vill författarna använda hjärnavbildningstekniker för att undersöka de hjärnbarksmekanismer som ligger till grund för sammankopplingen mellan kroppsupplevelse och självbild. 

Varför är dessa resultat viktiga?

Förutom basalvetenskaplig relevans är mekanismer för hur en enhetlig jaguppfattning skapas i medvetandet viktiga för behandlingen av psykiatriska störningar där känslan av jaget är fragmenterad, till exempel vid depersonaliseringsstörning eller dissociativ identitetsstörning.

Publikation

“Perception of our own body influences self-concept and self-incoherence impairs episodic memory”
P. Tacikowski, M.L. Weijs, and H.H. Ehrsson,
iScience, 26 August 2020, DOI:https://doi.org/10.1016/j.isci.2020.101429

Kontakt

Pawel Tacikowski Anknuten Till Forskning