Publicerad: 2015-03-19 13:07 | Uppdaterad: 2015-03-19 13:36

Nya hedersdoktorer vid Karolinska Institutet 2015

Styrelsen för forskning vid Karolinska Institutet har utsett fyra nya hedersdoktorer som kommer att promoveras i Stockholms stadshus den 22 maj 2015.

Varje år utser Karolinska Institutet hedersdoktorer, för viktiga vetenskapliga insatser, särskilda insatser för universitetet eller betydelsefulla insatser för mänskligheten.

Mariam Claeson medicine hedersdoktor MDhc

Till medicine hedersdoktor utses Mariam Claeson, Director för Maternal, Newborn and Child Health vid Bill och Melinda Gates stiftelse i Seattle, USA.

Mariam Claeson. Foto: Bill och Melinda Gates Foundation.jpgMariam Clason har under hela sitt yrkesliv framgångsrikt arbetat med att föra ut nya medicinska forskningsresultat till dem som behövt dessa mest – kvinnor och barn i låginkomstländer. Efter läkarexamen från Karolinska Institutet 1979 arbetade hon med hälso- och sjukvård i Bangladesh, Bhutan och Etiopien. Efter en kortare period i Sverige som global hälsoexpert rekryterades hon till Världshälsoorganisationen WHO där hon stannade i 6 år. Därefter har hon under 18 år innehaft positioner som medicinsk expert på olika ledande befattningar inom Världsbanken, och har nu en ledande position inom Bill och Melinda Gates stiftelse.

Barry John Everitt, medicine hedersdoktor MDhc

Till medicine hedersdoktor utses Barry John Everitt, zoolog, psykolog och professor i neurologisk beteendevetenskap vid University of Cambridge, England.

Barry Everitt. Foto: Bruce Head PhotographyBarry Everitt visade tidigt hur hormoner påverkar signalsubstanser i hjärnan genom vilka de kontrollerar sexualdriften. På ett liknande sätt har han sedan identifierat de system som är styrande för drogberoende. Hans studier har förändrat synen på neurobiologiska och psykologiska mekanismer vid drogberoende och hans fynd är även betydelsefulla för utvecklingen av behandling av vissa psykiatriska sjukdomar och tillstånd, till exempel det posttraumatiska stressyndromet. Barry Everitt introducerade beteendevetenskapen vid Karolinska Institutet och har inspirerat många forskare inom detta område. Han har innehaft flera förtroendeuppdrag vid Karolinska Institutet, erhållit ett stort antal vetenskapliga utmärkelser och suttit i flera internationella vetenskapliga kommittéer och rådgivande organ.

Bertil Hållsten, medicine hedersdoktor MDhc

Bertil Hållsten. Foto: Gunnar AskTill medicine hedersdoktor utses Bertil Hållsten, ekonomie doktor i finansteori vid Handelshögskolan i Stockholm och senare professor i ekonomi vid Skogshögskolan. Efter en karriär som akademiker och efter ledande befattningar i offentlig och privat verksamhet har Bertil Hållsten arbetat som rådgivare och portföljförvaltare med investeringar i forskningsintensiva företag inom life science-området. 2003 bildade han Hållstens Forskningsstiftelse som sedan dess lämnat stora bidrag till svensk medicinsk forskning, främst genom Hjärnfondens verksamhet. 2014 donerade Bertil Hållsten ytterligare medel som möjliggjorde inrättandet av fyra stycken Hållsten Academy Fellows vid Karolinska Institutet, där unga särskilt lovande forskare erhöll generösa forskningsanslag fyra år framåt.

Tak W Mak, medicine hedersdoktor MDhc

Till medicine hedersdoktor utses Tak W Mak, professor vid University of Toronto och Director för The Campbell Family Institute for Breast Cancer Research vid Princess Margaret Cancer Centre i Toronto, Kanada.

Tak W. Mak. Foto: University Health Network Communication OfficeTak W. Mak har gjort fundamentala upptäckter inom så väl immunologin som inom cancerforskningen. 1984 upptäckte han T cells-receptorn, en av de viktigaste upptäckterna inom immunologin i modern tid. Han var också en av pionjärerna i framtagandet av genetiskt modifierade möss, så kallade knockoutmöss, vilket haft mycket stor betydelse för den immunologiska och tumörbiologiska forskningens utveckling över hela världen. Tak Mak har på ett väsentligt sätt bidragit till att stärka Karolinska Institutets forskningsportfölj genom en exempellös generositet i att dela med sig av sina modellsystem.