Publicerad: 2012-02-29 00:00 | Uppdaterad: 2014-02-18 15:01

Nya hedersdoktorer vid Karolinska Institutet 2012

Styrelsen för forskning har utsett tre nya hedersdoktorer som kommer att promoveras vid en ceremoni i Stockholms stadshus den 25 maj 2012. Karolinska Institutet utser varje år hedersdoktorer, personer som på ett avgörande sätt främjat universitetets verksamhet. Hedersdoktorerna kommer att ta emot doktorshatt, diplom och ring av dekanus för forskning som ett bevis på sin nya status.

Svante Pääbo, medicine hedersdoktor (MDhc)

Till medicine hedersdoktor utses Svante Pääbo, direktör vid Max Planckinstitutet för evolutionär antropologi i Leipzig, Tyskland. Svante Pääbo har skrivit ett helt nytt kapitel inom molekylärbiologin genom att skapa området molekylär paleontologi. Han har utvecklat nya metoder för att ta fram genetisk information från gamla vävnader, till exempel ben, skinn och tänder. En av hans största forskningsbedrifter är att ta fram genomet - gensekvensen - från 40 000 år gamla skelett av neandertalare. Genom att jämföra DNA från neandertalaren och nu levande människor från olika kontinenter har hans forskarlag visat att upp till fyra procent av DNA:t hos människor i Europa och Asien härstammar från neandertalaren. Hans forskargrupp har också isolerat och sekvenserat DNA från ben i Sibirien och visat att de stammar från en hittills okänd grupp av utdöda människoformer som var släkt med neandertalarna och som har bidragit med upp till fem procent av DNA:t hos människor i Melanesien. Svante Pääbo bidrar kontinuerligt till den akademiska utvecklingen i det universitetsgemensamma Science for Life Laboratory och därmed till Karolinska Institutets akademiska utveckling.

Yoshihide Hayashizaki, medicine hedersdoktor (MDhc)

Till medicine hedersdoktor utses Yoshihide Hayashizaki, chef för RIKEN Omics Science Center i Yokohama, Japan, ledamot i det vetenskapliga rådet för Science for Life Laboratory och tidigare foreign adjunct professor vid Karolinska Institutet. Yoshihide Hayashizaki är en internationellt ledande forskare som har gjort stora insatser för förståelsen av hur gener uttrycks från genomet. Ett av hans viktiga forskningsfynd är att en stor del av genomet är kopierat till RNA, han har också identifierat nya klasser av icke-kodande RNA och ett stort antal promotorer och gensekvenser där transkriptionen startar i det mänskliga genomet. Hans främsta vetenskapliga insats är ledarskapet för det internationella samarbetsprojektet FANTOM, som har analyserat genuttryck i mus och människa. I ett tidigt skede inbjöd Yoshihide Hayashizaki forskare från Karolinska Institutet i dessa projekt, ett samarbete som fortsätter än idag inom projektet FANTOM5.

Thorbjörn Ekström, odontologie hedersdoktor (ODhc)

Till odontologie hedersdoktor utses Thorbjörn Ekström, under många år FoUU-direktör vid Stockholms läns landsting Han har spelat en central roll i samarbetet mellan Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting och visat särskild skicklighet som nätverksbyggare och förhandlare. Thorbjörn Ekström har visat en djupgående förståelse för betydelsen av forskning och utbildning i sjukvården och stått för betydande insatser för att stärka Karolinska Institutets position inom forskning, utveckling och utbildning inom tandvården. Under många år har han innehaft en rad betydelsefulla uppdrag inom Stockholms läns landsting, bland annat som sjukhusdirektör vid Karolinska universitetssjukhuset Huddinge. I sitt arbete har Thorbjörn Ekström haft fokus på södra campus där Institutionen för odontologi är belägen. Han har aktivt och framgångsrikt medverkat till landstingets engagemang för att högsta kvalitet ska prägla den kliniska delen av tandläkarutbildningen.