Publicerad: 2011-04-11 00:00 | Uppdaterad: 2014-07-08 11:43

Nya hedersdoktorer vid Karolinska Institutet 2011

Styrelsen för forskning har utsett sex nya hedersdoktorer som kommer att promoveras vid en ceremoni i Stockholms stadshus den 13 maj 2011. Karolinska Institutet utser varje år hedersdoktorer, personer som på ett avgörande sätt främjat universitetets verksamhet. Hedersdoktorerna kommer att ta emot doktorshatt, diplom och ring av dekanus för forskning som ett bevis på sin nya status.

Margaret Gatz

Till medicine hedersdoktor utses professor Margaret Gatz. Hennes alltjämt pågående forskning har påverkat en hel generation forskare inom områdena åldrandets och neurodegenerativa sjukdomars epidemiologi, psykiatrisk epidemiologi och klinisk psykologi.

Margaret Gatz har varit foreign adjunct professor vid Karolinska Institutet sedan år 2000. Hon har under många år engagerat sig i den svenska adoptions/tvillingstudien av åldrande (SATSA). Det var hennes förtjänst att SATSA kom att inkludera mätningar av depression och demens, något som ledde till den svenska demensstudien baserad på tvillingregistret.

Studien har resulterat i över 100 publikationer och helt nya kunskaper om hur arv och miljö påverkar risken att drabbas av Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar. Tillsammans med olika forskare från Karolinska Institutet har Margaret Gatz varit medförfattare i över 130 publikationer inom en rad olika ämnesområden.

Katsuhiko Mikoshiba

Till medicine hedersdoktor utses Katsuhiko Mikoshiba, chef vid Laboratoriet för utvecklingsneurobiologi, Brain Science Institute, RIKEN, Japan. Professor Mikoshiba upptäckte IP3-receptorn, som är viktig för cellers kalciumreglering, samt har visat dess betydelse för cellulär aktivitet och att en rubbad funktion kan ge upphov till sjukdomar. Hans forskning fokuseras främst på rollen av kalciumsignalering i samband med neurobiologiska aktiviteter. Professor Mikoshibas forskning är mycket uppmärksammad och han har erhållit en rad priser och utmärkelser. Under sju år har han varit foreign adjunct professor vid Karolinska Institutet.

Professor Mikoshiba har varit en nyckelperson för utvecklingen av kontakterna mellan Karolinska Institutet och RIKEN, Brain Science Institute, som är ett av Japans absoluta spetsinstitut för neuroforskning. Där pågår bland annat ett arbete med att inrätta en forskarskola av samma karaktär som den som redan föreligger inom neuroområdet med Karolinska Institutet och National Institutes of Health som partners. Professor Mikoshiba har årligen besökt Karolinska Institutet, hållit föredrag och haft möten med ett antal av Karolinska Institutets neuroforskare. Hans laboratorium vid RIKEN har i samarbeten med flera grupper vid Karolinska Institutet delat med sig av såväl vetenskaplig expertis som material av olika slag.

Jonas och Robert af Jochnick

Till medicine hedersdoktorer utses Jonas och Robert af Jochnick. Bröderna af Jochnicks filantropiska verksamhet har haft stort betydelse för medicinsk vetenskap och deras djupa samhällsengagemang har hjälpt barn och ungdomar över hela världen till en bättre utbildning och hälsa.

Jonas och Robert af Jochnicks filantropiska engagemang formaliserades 2004 genom att man grundade stiftelsen Jochnick Foundation, som sedan dess aktivt stöttat och finansierat en rad olika projekt med fokus på barn och ungdomar, utbildning och global hälsa. Entreprenörskap ligger bröderna varmt om hjärtat, varför projekt med målsättningen att skapa förutsättningar för självhjälp och stöd till egen uppbyggnad ofta prioriteras.

Under många år har bröderna af Jochnick även engagerat sig i forskningen kring viktiga folksjukdomar och gett stöd till unga kliniska forskare vid Karolinska Institutet, bland annat vid Centrum för molekylär medicin. De har även visat speciellt intresse för hjärnans åldrande och demenssjukdomar och engagerat sig i utvecklingen av äldrevården. Bröderna af Jochnick har gjort det möjligt att skapa en professur i kognitiv neurovetenskap med inriktning mot kognitivt åldrande och därmed säkrat Karolinska Institutets ledande roll inom detta viktiga område.

Iréne Lederhausen

Till medicine hedersdoktor utses Iréne Lederhausen. Hon har på flera sätt medverkat till att främja forskning och högspecialiserad sjukvård, med ett starkt engagemang och en imponerande drivkraft.

Iréne Lederhausens engagemang för svårt sjuka härrör sig till att hennes dotter drabbades av cystisk fibros, något som fick Iréne Lederhausen att utbilda sig till sjuksköterska och så småningom bilda Ronald McDonald Barnfond, en fristående stiftelse som har stött forskning inom barnmedicin. Hon har också varit projektledare för Ronald McDonald Hus vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, som varit i bruk i 16 år och som ger patienter och deras familjer möjlighet att bo nära sjukhuset i samband med högspecialiserad vård.

Som projektledare för Ronald McDonald Barnfond och Ronald McDonald Hus har Iréne Lederhausen på ett osjälviskt sätt bidragit till forskning och utveckling vid Karolinska Institutet. Hennes initiativ var ett av de första i Sverige där företag satsar på att stödja forskning och utveckling inom den offentliga sektorn. Hon har inspirerat många andra företag att göra detsamma vilket bidragit till ett närmare och mer produktivt samarbete mellan samhällets olika viktiga institutioner.

Märit Rausing

Till medicine hedersdoktor utses Märit Rausing. Hon har varit djupt engagerad och involverad i uppbyggnaden av familjen Rausings filantropiska verksamhet som under lång tid generöst stöttat organisationer och vetenskaplig forskning världen över med syftet att förbättra människors liv och hälsa.

Familjen Rausings intresse för vetenskap har kommit Karolinska Institutet till del i form av Märit och Hans Rausings initiativ mot bröstcancer. Stödet har möjliggjort för Karolinska Institutet att starta en av världens största bröstcancerstudier, Karmastudien, med den övergripande målsättningen att på sikt minska antalet kvinnor som insjuknar och dör i bröstcancer.

Familjen Rausings engagemang ger Karolinska Institutet nya möjligheter till genombrott kring diagnos och behandling av de miljontals kvinnor som lever med, eller kommer att drabbas av bröstcancer.