Publicerad: 2022-05-13 15:35 | Uppdaterad: 2022-05-13 15:35

Nya fynd i det vaginala mikrobiomet

Illustration av Ina Schuppe Koistinen
Illustration av Ina Schuppe Koistinen

En ny studie visar att menstruationsfasen påverkar mikrobiomet. “Det här är viktigt inför framtida studier, både inom forskning och insatser som syftar till att förbättra det vaginala mikrobiomet", säger medförfattare Ina Schuppe Koistinen på institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi vid Karolinska Institutet.

 

Läs hela artikeln på engelska här

 

Publication

The healthy female microbiome across body sites: effect of hormonal contraceptives and the menstrual cycle
Maria Christine Krog, Luisa W Hugerth, Emma Fransson, Zahra Bashir, Anders Nyboe Andersen, Gabriella Edfeldt, Lars Engstrand, Ina Schuppe-Koistinen, Henriette Svarre Nielsen 
Human reproduction 2022