Publicerad: 2010-09-21 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:22

Nya forskningssamarbeten om smärta och Alzheimers

[PRESSMEDDELANDE 2010-09-21] AstraZeneca och Karolinska Institutet har ingått två nya avtal om forskning kring kronisk smärta och Alzheimers sjukdom. AstraZeneca finansierar totalt fem nya forskartjänster på Karolinska Institutet under tre år.

- Vi är väldigt glada att vi just i år, under universitetets 200-årsjubileum, nått denna överenskommelse som förstärker våra forskningsresurser. Det innebär att vi kan fördjupa vår innovativa forskning tillsammans med AstraZeneca vars kunskap inom dessa områden är unik, säger Harriet Wallberg-Henriksson, rektor.

Ny smärtforskning inleds

Kronisk smärta, framför allt orsakad av artros eller ledsvikt, hör till de vanligaste och mest svårbehandlade smärttillstånden. Behovet av nya behandlingsformer är mycket stort. Det nya avtalet innebär att AstraZeneca finansierar tre nya tjänster på Karolinska Institutet utöver existerande forskartjänster. Därmed kan ny smärtforskning påbörjas samtidigt som planerna på en nystart för Centrum för smärtforskning kan förverkligas.

De här forskartjänsterna är inriktade på så kallad translationell forskning, en viktig och snabbt växande forskningsstrategi för att hitta nya, effektiva terapier. Strategin innebär att resultat från grundforskningen översätts till effekter på människa varefter den nya kunskapen kopplas tillbaka till grundforskningen.

Alzheimersforskning förstärks

Två ytterligare forskartjänster är avsedda för att utveckla forskningsmetoder kring Alzheimers sjukdom med hjälp av en ny bildutrustning för Positronemissiontomografi (PET) på smådjur. Forskare vid Karolinska Institutet och AstraZeneca har sedan fyra år tillbaka bedrivit en omfattande forskning kring PET-studier av Alzheimers sjukdom på människa. Genom att utvidga användningen av PET-tekniken förbättras nu möjligheterna att nå bättre och snabbare resultat.

MicroPET är en avbildningsteknik för smådjur som bland annat gör det möjligt att spåra läkemedel i kroppen, i detta fall hjärnan. Eftersom metoden är icke-kirurgisk innebär det att färre försöksdjur krävs jämfört med mer traditionella undersökningsmetoder.

- Både Alzheimers och de kroniska smärtsjukdomarna orsakar mycket lidande men det saknas idag bra behandlingar. Vår strategi är att samarbeta med de institut som bedriver världsledande forskning. Karolinska Institutet är ett väldigt framgångsrikt universitet inom de områden vi har valt att samarbeta kring. Tillsammans kan vi bryta helt ny mark vad gäller dessa sjukdomar, säger Christer Köhler, forskningschef för neurovetenskap och smärta, AstraZeneca.

För ytterligare information, kontakta: