Publicerad: 2012-08-29 00:00 | Uppdaterad: 2014-09-05 15:43

Nya forskningsresultat om livsstil och hälsa i Sundkurs

I dag lanserade Hjärt-Lungfonden och Karolinska Institutet en uppdaterad version av webbverktyget Sundkurs, som bygger på den senaste forskningen inom livsstil och hälsa.

Sundkurs är en webbaserad utbildning för hälso- och sjukvården och ett kostnadsfritt webbverktyg som ska inspirera patienter och andra intresserade till sundare levnadsvanor.

Sundkurs har tagits fram av professor Mai-Lis Hellénius vid Karolinska Institutet och finansieras av Hjärt-Lungfonden. Webbverktyget är en del av Karolinska Institutets uppdragsutbildning.