Publicerad: 2015-02-04 09:27 | Uppdaterad: 2015-02-04 09:48

Nya forskningsmöjligheter med gästprofessur

Malin Flodström-Tullberg, forskargruppledare på CIM, har utsetts till gästprofessor vid Tammerfors universitet i Finland.

Grattis Malin! Hur känns det att ha utnämnts till gästprofessor?

- Tack, det känns både spännande och ärofullt. För mig innebär gästprofessuren en ny utmaning och ytterligare möjligheter att driva intressanta forskningsprojekt, säger Malin som just har återvänt från ett besök i Tammerfors.

Har du haft tidigare samarbeten med Tammerfors universitet?

- Vi har samarbetat med flera forskargrupper där under de senaste åren. Bland annat har vi tillsammans med en grupp vid universitetet som leds av professor Heikki Hyöty, det finska företaget Vactech och en av världens största vaccinproducenter, Sanofi Pasteur, tagit fram och testat ett nytt prototypvaccin mot ett enterovirus. Vi samarbetar också med docent Vesa Hytönen vid Institute of Biosciences and Medical Technology (BioMediTech) kring de mekanismer med vilka enterovirus orsakar sjukdom.

Vad är enterovirus?

- Enterovirus är en grupp vanligt förekommande virus som oftast bara leder till en symptomfri infektion eller på sin höjd en förkylning. Vissa gånger kan de här virustyperna orsaka allvarligare infektioner och leda till exempelvis aseptisk meningit, myokardit och pankreatit. Infektioner med de här virustyperna har förknippats med utvecklandet av typ 1 diabetes, och det är där min grupp har sitt forskningsfokus.

Vad innebär gästprofessuren?

- Universitetet i Tammerfors har tilldelats ett större anslag från TEKES, Finlands innovationsfinansieringsverk (vilket är deras motsvarighet till svenska VINNOVA), för att rekrytera mig på deltid. Anslaget kommer från TEKES ”Finnish Distinguished Professor (FiDiPro) Programme” som har som mål att rekrytera toppforskare utifrån för samarbete med Finlands starkaste forskningsteam inom akademi och industri. Jag kommer att vara gästprofessor under den period som vårt FiDiPro-projekt är finansierat - till och med slutet av 2017.

Berätta om forskningsprojektet som du ska arbeta med som gästprofessor!

- Vårt FiDiPro-projekt syftar till att studera enterovirus eventuella roll i sjukdomen typ 1 diabetes. Jag, och även delar av min forskargrupp här på KI, kommer inom ramen för detta program att fortsätta att bidra till utvecklandet och testandet av nya enterovirusvacciner. Ett sätt att testa om enterovirusinfektioner orsakar typ 1 diabetes är att utveckla ett vaccin och testa om vaccinationer med detta vaccin leder till en minskad sjukdomsincidens. De grupper vi arbetar med i Tammerfors har en stark expertis gällande utvecklande av vaccin, men saknar kunskap och erfarenhet kring att testa vaccinerna i relevanta modellsystem. Då min forskargrupp är expert på olika experimentella modeller för virus-inducerad diabetes kan vi hjälpa till med de delar som saknas i Tammerfors.

- Min forskargrupp vid KI har sedan ett antal år tillbaka en mycket spännande forskning kring hur enterovirus påverkar kroppens immunförsvar och orsakar skada ledande till sjukdom. Denna forskning kommer vi att fortsätta att driva vid KI men delar av studierna som rör framför allt bioinformatik kommer att utvecklas vidare vid universitetet i Tammerfors. Inom FiDiPro-projektet kommer vi även att ha fokus på utvecklande av ny diagnostik. Med tanke på att de ingående forskargrupperna har expertis inom rätt olika områden ser jag det som mycket troligt att även nya projekt kommer att initieras där vår gemensamma expertis kommer att ge intressanta synergier och ”nytänk”, säger Malin Flodström-Tullberg.