Publicerad: 2024-02-29 12:07 | Uppdaterad: 2024-02-29 12:21

Nya forskare vid Hagströmerbiblioteket

Tingssalen i Haga tingshus, Hagströmerbiblioteket.
Tingssalen i Haga tingshus, Hagströmerbiblioteket. Foto: Carrie Greenwood.

Under 2024 kommer stipendiaterna Emma Hagström Molin och Anna Svensson, finansierade av Catarina och Sven Hagströmers stiftelse, att vistas som inbäddade forskare vid Hagströmerbiblioteket på KI.

Hagströmer fellowship är ett årligen återkommande stipendium för forskare i medicin- och vetenskapshistoria, och erbjuder finansiering för en eller flera stipendiater att forska i Hagströmerbibliotekets unika bok- och manuskriptsamlingar. 

Porträtt av Emma Hagström Molin, Hagströmer fellow 2024, utomhus.
Emma Hagström Molin med sin bok "Spoils of Knowledge", om biblioteksplundringar under den svenska stormaktstiden. Foto: N/A.

Årets Hagströmer Fellow är fil. dr. Emma Hagström Molin, som är biblioteks-, arkiv-, och bokhistoriker. Hon kommer att studera hur uppbyggnaden av inhemska arkiv- och bibliotekssamlingar varit en del av skapandet av en svensk nationell berättelse om medicin- och vetenskapliga framsteg. Emma Hagström Molin är lektor och forskare vid Södertörn Högskola.

Porträtt av Anna Svensson, Hagströmerstipendiat 2024.
Anna Svensson. Foto: Uppsala universitet.

Ett stipendium tilldelas även fil. dr. Anna Svensson, som är vetenskaps-
historiker inriktad på botanik och botaniska samlingspraktiker. Hon kommer att studera böcker, manuskript och botaniska specimen i Hagströmerbibliotekets samlingar som tillhört Linnélärjungarna och läkarna Johan Salberg och Carl Magnus Blom. Anna Svensson är forskare vid institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet.