Publicerad: 2017-05-15 21:43 | Uppdaterad: 2017-05-19 14:54

Nya doktorer firades i Stadshuset

NVS:s nya doktorer firades i Stadshuset.

Den 12 maj promoverades nya doktorer vid Karolinska Institutet. Under högtidliga former firades att doktoranderna, varav tre stycken vid NVS, uppnått den högsta akademiska examen.

Ceremonin hölls i Blå hallen där de nya doktorerna tilldelades doktorshatt och diplom av Marianne Schultzberg, promotor och dekan för forskarutbildningen.

Vid NVS firades Andreas Monnier och Conran Joseph, som båda har doktorerat inom fysioterapi, samt Muhammad Al Mustafa Ismail som har doktorerat inom neurovetenskap.

Totalt disputerade vid NVS 21 doktorander under 2016, samt en licentiatexamen.