Publicerad: 2014-06-17 10:36 | Uppdaterad: 2014-11-26 13:27

Nya dekaner utsedda på Karolinska Institutet

På tisdagen den 17 juni fattade rektor Anders Hamsten beslut om vilka som får uppdragen som dekaner och prodekaner vid Karolinska Institutet från 2015 och tre år framåt. Då inrättades även ett nytt ledningsuppdrag – en vicedekan för infrastruktur.

Det rådgivande valet av dekaner och prodekaner till verksamhetsstyrelserna för utbildning, forskarutbildning och forskning avslutades den 9 juni. Men det är rektor som beslutar om vilka som får uppdragen.

På tisdagen beslutade han att ge uppdraget som dekanus för utbildning till Annika Östman Wernerson, som fick flest antal röster i det rådgivande valet. Som prodekanus i utbildningsstyrelsen utses Gunnar Nilsson, som fick näst flest röster.

Som dekanus för forskarutbildning fortsätter Anders Gustafsson, som fick flest röster i valet, och som prodekanus i forskarutbildningsstyrelsen fortsätter även Marianne Schultzberg, som kom tvåa.

I forskningsstyrelsen blir det Hans-Gustaf Ljunggren som får förlängt uppdrag som dekanus för forskning. Han fick en majoritet av rösterna i det rådgivande valet. Däremot var det två personer som hamnade på delad andra plats med exakt lika många röster: Marie Wahren-Herlenius och Karin Dahlman-Wright.

Anders Hamstens beslut är att ge Marie Wahren-Herlenius uppdraget som prodekanus för forskning. Men han inrättar samtidigt ett helt nytt uppdrag som vicedekanus för infrastruktur. Det går till Karin Dahlman-Wright.

– Infrastrukturen har varit en stor fråga för prodekanen och är en utmaning som hela tiden blir större. Vi har till exempel SciLifeLab som är under uppbyggnad och planerar för Biomedicum liksom för nya forskningslaboratorier i Huddinge. Därför är det viktigt att stärka den funktionen, säger Anders Hamsten.

Dessutom går nuvarande direktör för infrastruktur i pension till hösten.

I övrigt har Anders Hamsten kunnat följa det rådgivande valresultatet, även med hänsyn till jämställdhetsaspekten. Inför den nya mandatperioden finns en kvinna bland de tre dekanerna, i stället för som under den senaste mandatperioden tre män. Bland prodekanerna finns nu två kvinnor, istället för som tidigare endast en.

– Det gläder mig att balansen mellan män och kvinnor har blivit bättre, säger Anders Hamsten.

Men när det gäller den geografiska representationen har en majoritet av de nya dekanerna och prodekanerna sin hemvist på campus Huddinge.

– Man kan konstatera att bland de som har nominerats och fått flest röster finns en stor dominans av personer med hemvist på Huddinge campus, men jag ser inget problem med det eftersom de nu får ett KI-övergripande uppdrag, säger Anders Hamsten.

I höst blir det val av ledamöter såväl till verksamhetsstyrelserna som av lärarrepresentanter till konsistoriet. Det drar igång i september och avslutas i december. Den 1 januari 2015 är det dags för de nyutsedda till samtliga uppdrag att skrida till verket.

Text: Madeleine Svärd

Läs mer om valåret på Karolinska Institutet.