Publicerad: 2020-12-04 07:36 | Uppdaterad: 2020-12-04 07:50

Nya cheferna på plats för utbildningskansliet

Det nya utbildningskansliet startar från första januari. Men redan nu är de nytillsatta cheferna på gång med att bygga upp strukturen för verksamheten sedan den 15 november. Annika Larsson är utsedd till enhetschef och Camilla Öberg till biträdande/ställföreträdande enhetschef.

Porträtt av Annika Larsson, ny enhetschef vid NVS:s utbildningskansli
Annika Larsson, ny enhetschef vid NVS:s utbildningskansli Foto: Privat

Det nya utbildningskansliet består till att börja med av det tidigare utbildningskansliet tillsammans med utbildningsadministratörer från sektionen för omvårdnad. Tanken är dock att fler sektioner ska ansluta sig successivt.

– Det känns väldigt roligt och jag ser fram emot att få påbörja det nya uppdraget, säger Annika Larsson.

– Ja, det känns väldigt kul och spännande att få vara med att skapa ett nytt kansli, fyller Camilla Öberg i.

Camilla flyttade utomlands när hon var 12 år och har bott i fyra olika länder sedan dess. Hon kom tillbaka till Sverige förra sommaren, efter 40 år, och har sedan dess arbetat som utbildningsadministratör på sektionen för omvårdnad.

Foto av Camilla Öberg, ny bitr/stf enhetschef vid NVS:s utbildningskansli
Camilla Öberg, ny bitr/stf enhetschef vid NVS:s utbildningskansli Foto: Privat

De senaste 20 åren jobbade hon administrativt på en skola i Dubai. Där har hon haft en mycket liknande roll i 15 år och både jobbat i och lett verksamheten samtidigt. Hon har även varit med och lett flera expansioner och förändringar inom den verksamheten.

Annika har arbetat inom KI i många år och i flera olika funktioner. De senaste tio åren har hon arbetat som studievägledare och under senare år även som arbetsledare för det gamla utbildningskansliet. 

Uppdraget som enhetschef ligger på 75% och som biträdande på 25%, så både Annika och Camilla kommer även fortsättningsvis arbeta på sina vanliga tjänster, men i mindre utsträckning. 

Till att börja med ser Annika nu en utmaning i att hitta vägar för samordning under de särskilda förutsättningar som råder nu med en pågående pandemi. Hon menar att de får vara öppna för att hitta alternativa lösningar i väntan på att hela utbildningskansliet kan börja träffas igen. 

– Den största utmaningen blir att på bästa sätt inkludera så mycket som möjligt av utbildningsstödet inom det nya kansliet, säger Camilla. Att alla känner sig delaktiga i processen.

– Och det roligaste med det här uppdraget, avrundar Annika, är att få vara med och bygga upp en ny organisation där vi kan ta tillvara all den samlade kunskap och erfarenhet som finns inom verksamhetsstödet på NVS. Att få lära av varandra och utveckla verksamheten tillsammans.