Publicerad: 2015-10-08 11:56 | Uppdaterad: 2015-10-08 12:54

Nya centrumet för innovativ medicin CIMED är invigt

På onsdagen den 7 oktober invigdes Centrum för innovativ medicin, CIMED, i Huddinge, ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting.

Centrum för innovativ medicin, CIMED, är ett forskningscentrum inom biomedicinsk, translationell och patientnära klinisk forskning, med målet att hitta nya behandlingar för folkhälsosjukdomar. På onsdagen invigdes det av Chris Heister, landshövding i Stockholms län. Talade gjorde även Karolinska Institutets rektor Anders Hamsten, och Hans-Gustaf Ljunggren, dekan för forskning, liksom CIMED-forskarna Emma Andersson vid institutionen för biovetenskaper och näringslära, Peter Arner vid institutionen för medicin i Huddinge, och Miia Kivipelto vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle.

CIMED finansieras huvudsakligen av Stockholms läns landsting men organiseras under Karolinska Institutet och har nära samarbete med flera institutioner vid KI i Huddinge. Det fungerar som ett virtuellt centrum med i dag 18 forskningsgrupper som tillhör fyra olika KI-institutioner: Biovetenskaper och näringslära, Medicin i Huddinge, Laboratoriemedicin samt Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle. Gemensamma seminarieserier, möten och forskningsprojekt knyter samman forskarna.

I år startar forskningsprogrammet vid CIMED som kommer att vara fullt utbyggt år 2018. Hittills har nio projektanslag delats ut på tre miljoner kronor årligen i fem år för etablerade forskare, och sju anslag på två miljoner kronor per år i fem år för unga lovande forskare. En ny utlysning planeras till 2016. CIMED stöder också satsningar på gemensam infrastruktur.

Syftet är i slutändan att snabbare få forskningsresultat att göra nytta för patienter genom förbättrad diagnostik och läkemedelsutveckling och forskningen bedrivs i samverkan med Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Närheten till vård och patienter är en viktig faktor för snabb överföring av nya forskningsresultat till vården och en möjlighet för forskarna att få direkt information från patientobservationer och analys av kliniska prover.

Invigningen avslutades med mingel och posterpresentationer av forskargrupperna vid CIMED.

Text: Sara Nilsson

Foto: Stefan Zimmerman