Publicerad: 2023-12-14 10:32 | Uppdaterad: 2023-12-14 12:32

Nya centrala licensavtal för programvaror

IT-avdelningen utökar under 2024 programvaruportföljen med tre titlar som alla har en stor användarbas på KI.

När vi har möjlighet att samla inköpen går kostnaden ner, och samtidigt minskar administrationen då användare bara behöver lägga en beställning i Wisum för en prenumeration som löper till den avslutas. I andra fall krävs en mer omständlig process där en enskild beställare köper en programvara och själv måste se till att den förnyas årligen. Installationen förenklas också genom våra installationsportaler Software Center/Self Service (Mac).

De tre nya programvarorna är dessa:

SnapGene

En programvara som hjälper dig att planera, visualisera och dokumentera DNA-kloning och PCR. En beställning genom Wisum kostar 150 kr/mån - jämfört med att köpa enskilda licenser är detta ca 45% billigare.

NVivo

Används för att organisera och analysera data. En KI-prenumeration kostar 420 kr/månad, cirka 600 kr billigare per år jämfört med enskilda beställningar.

BioRender

Populärt system för att ta fram vetenskapliga illustrationer att använda i bland annat artiklar. En licens kommer kosta 200 kr/mån och kommer att levereras under andra halvan av januari 2024, men du kan redan nu lägga en förbeställning i Wisum för att få tillgång till programmet så snart det är tillgängligt.

Enligt ITA:s prognos kommer detta avtal sänka KI:s årliga kostnad med ca 500 000 kr.

Glöm inte att säga upp dina enskilda avtal

Glöm inte att om du har en licens du köpt på egen hand kan du behöv säga upp den. Vänd dig till leverantören som har en enkel process för detta – kontakta annars Helpdesk om du vill ha mer specifik hjälp eller om du går från en grupplicens, för en smidigare övergång till central licens.

Kommande prishöjning på Graphpad Prism

Samtidigt som vi sänker kostnaderna för dessa licenser så är vi ibland tvungen att höja priset. Tack vare stora inköpsvolymer har vi inte behövt göra det på senare år trots en svag krona, men nu höjer tillverkaren av Graphpad Prism priset vilket gör att vi behöver justera detta till 90 kr/mån från och med mars 2024. Jämfört med att köpa enstaka licenser är det ändå en besparing på 60%.

För att beställa programvarulicenser

Licenser beställs i vanlig ordning via Wisum under kategorin "KI - Programvaror". Abonnemangslicenser löper initialt ett år och kan därefter sägas upp med tre månaders uppsägningstid.

För institutioner utanför Samordnad IT är det licenssamordnaren som lägger beställningen.

Kontakt

Fredrik Tingstedt Systemförvaltare