Publicerad: 2021-12-10 10:51 | Uppdaterad: 2021-12-10 10:52

Nya åtgärder i ANA Futura för att begränsa spridningen av COVID-19

På grund av de nya coronarestriktionerna som publicerades den 8 december behöver vi göra vissa förändringar i våra ANA Futura lokaler för att begränsa spridningen av covid-19.

  • Skyltar med rekommenderat maximalt antal personer kommer att sättas upp i våra lokaler.
  • Lunchrummet har möblerats om med färre sittplatser.
  • De lediga kontoren är fortfarande tillgängliga för användning.
  • ANA Futuras fysiska möte den 16 december konverteras till digital. Inbjudan har uppdaterats och skickats ut till all ANA Futuras personal.

KI uppmanar alla som känner av symtom att stanna hemma och följa Folkhälsomyndighetens anvisningar.

Håll dig uppdaterad och besök "Information till medarbetare och studenter om covid-19": 
https://nyheter.ki.se/information-till-medarbetare-och-studenter-om-covid-19