Publicerad: 2014-09-24 14:31 | Uppdaterad: 2014-09-24 14:39

Nya akuta riktvärden från AEGL-kommittén (Acute Exposure Guideline Levels)

AEGL-kommittén (Acute Exposure Guideline Levels) vid den amerikanska vetenskapsakademin har utkommit med en ny volym (18) med akuta riktvärden för bromklorid, karbonylfluorid, vissa halogenfluorider och syredifluorid. Professor Gunnar Johanson, IMM deltar som expert i AEGL-kommittén.