Publicerad: 2023-02-24 13:21 | Uppdaterad: 2023-03-06 08:11

Ny webbsida om diarieföring

Nu finns en ny webbsida för KI:s medarbetare om diarieföring.

Vid KI hanteras många olika handlingar dagligen. En del av dessa ska diarieföras. Vilka finns beskrivet i KI:s dokumenthanteringsplan. Anledningen till att KI diarieför handlingar är för att kunna leva upp till de lagrum och föreskrifter som finns på området.

Ny sida om diarieföring finns som länk i inloggat läge på arkiv och registraturs webbplats.

Kontakt

Maja Hallerfors Registrator