Publicerad: 2021-10-19 10:47 | Uppdaterad: 2021-10-19 10:48

Ny webbsida om arkivering och diarieföring av kommunikationshandlingar

KI:s kommunikationshandlingar hanteras enligt samma lagstiftning som myndighetens andra allmänna handlingar. I enlighet med KI:s dokumenthanteringsplan ska handlingar som innehar unik information rörande verksamheten bevaras. Nu finns en webbsida med information om arkivering och diarieföring av kommunikationshandlingar.