Publicerad: 2018-03-26 12:08 | Uppdaterad: 2018-03-26 12:08

Ny webbportal för säker hantering av nanomaterial

Den nationella plattformen för säker hantering av nanomaterial, SweNanoSafe, har lanserat en ny webbportal: www.swenanosafe.se.

Portalen är tänkt att underlätta kommunikation och kunskapsutbyte om nanomaterial och deras säkerhet för människa och miljö. Portalen har utvecklats och kommer att vidareutvecklas i samarbete med plattformens expertpanel som leds av professor Bengt Fadeel på IMM. I expertpanelen sitter ytterligare sju andra experter från olika lärosäten i landet samt från KEMI. Till plattformen kommer även att knytas ett nationellt nätverk av experter och expertpanelen arrangerar ett första möte den 13 juni tillsammans med alla berörda forskare i landet.