Publicerad: 2022-12-06 09:55 | Uppdaterad: 2022-12-06 11:08

Ny webbplats kliniskastudier.se – för dig som genomför kliniska studier

Kliniskastudier.se
Kliniskastudier.se. Foto: Kliniska Studier Sverige.

Kliniska Studier Sverige lanserar en ny nationell ingång till stödet för kliniska studier i Sverige. Webbplatsen riktar sig till forskare, forskningspersonal och life science-företag som genomför kliniska studier i hälso- och sjukvården.

På webbplatsen finns:

  • Tjänster
  • Utbildningar
  • Kontakt till prövningsenheter
  • Forskarstöd för att genomföra kliniska studier i hälso- och sjukvården

Feasibility Sweden – nationell digital tjänst för studieförfrågningar 

Feasibility Sweden erbjuder en kontaktpunkt till hela Sveriges hälso- och sjukvård för studieförfrågningar. Tjänsten vänder sig till life science-företag, som vill genomföra kliniska studier i hälso- och sjukvården som ett led i sin produktutveckling, och som behöver hjälp med att hitta intresserade prövare och kliniker. Den vänder sig också till akademiska forskare som vill hitta samarbetspartners för kliniska forskningsstudier. 

Om Kliniska Studier Sverige 

Kliniska Studier Sverige är ett nationellt samarbete mellan Sveriges 6 sjukvårdsregioner som stöds av Vetenskapsrådet. Kliniska Studier Sverige utvecklar och erbjuder stöd och tjänster till forskare, forskningspersonal och life science-företag för att underlätta genomförandet av kliniska studier av hög kvalitet i hela Sverige. De arbetar för att kliniska studier ska vara en integrerad del av hälso- och sjukvården. Det skapar förutsättningar för att generera mer kunskap, ge fler patienter möjlighet att delta i studier och på sikt ge en bättre sjukvård och hälsa.