Publicerad: 2020-06-09 09:40 | Uppdaterad: 2020-06-09 09:41

Ny webb för intern IMM-information och nyheter

IMM:s tidigare internwebb upphör och istället kommer intern information, nyheter och kalenderhändelser från samtliga KI-institutioner att publiceras under KI:s medarbetarportal.

All KI-gemensam information kring arbete och anställning hittar du i den allmänna informationen på medarbetarportalen. På vissa av dessa sidor finns det lokala inlägg som enbart berör IMM:s medarbetare, dessa är markerade med en blå linje och kan endast läsas av IMM:are och i inloggat läge.

Adressen till IMM:s nya internwebb är https://medarbetare.ki.se/for-medarbetare-vid-imm 

Exempel på en sida med lokalt IMM-tillägg: https://medarbetare.ki.se/gemensam-utrustning

Information om lokalt innehåll: https://medarbetare.ki.se/guide-till-lokalt-innehall

Frågor och synpunkter kan ställas till anna.persson@ki.se

Kontakt

Anna Persson Informatör