Publicerad: 2021-04-01 07:42 | Uppdaterad: 2021-08-06 09:08

Ny vice ordförande för kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Från 1 april blir Rune Brautaset ny vice ordförande för kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Det beslutades av rektor den 23 mars 2021. Rune Brautaset var tidigare vikarierade vice ordförande hösten 2019.

Porträttbild på Rune Brautaset
Rune Brautaset är ny vice ordförande för kommittén för utbildning på grund- och avancerad nivå Foto: Privat

– Så jag har redan fått prova på rollen och vet vad jag gett mig in på. Med en lång bakgrund inom utbildningsadministration vid KI så har jag många erfarenheter som jag nu hoppas kan komma hela utbildningsverksamheten vid KI till godo. Det ska med andra ord bli spännande få ägna mer tid åt saker jag brinner för, säger Rune Brautaset.

Rune Brautaset har varit verksam på KI sedan 2000. År 2015 tilldelades han KI:s pedagogiska pris för utveckling av optikerprogrammen vid KI och för harmonisering av optometrisk utbildning i Europa. Han har ansvarat för flera utredningar relaterade till pedagogik vid KI, till exempel kriterier för examensarbete och utredningen som resulterade i inrättandet av enheten Utbildning och Lärande (UoL). Inom kommittén har hans områden varit utbildningsekonomiska frågor och akademiskt ansvar för KI:s delegation som arbetade med ansökan om Europauniversitet – NeuroTech som KI nu ingår i.