Publicerad: 2023-08-29 15:48 | Uppdaterad: 2023-08-29 15:48

Ny version av Karolinska Institutets dokumenthanteringsplan

Nu finns en ny version (1.10) av Karolinska Institutets dokumenthanteringsplan.

Dokumenthanteringsplanen anger hur handlingar vid Karolinska Institutet ska hanteras och gäller för hela KI. Den följer samma processindelning som Klassificeringsstruktur för Karolinska Institutet.

Dokumenthanteringsplanen kan hittas på arkiv och registraturs webbplats tillsammans med ett revideringsdokument som visar ändringar jämfört med föregående version.

Kontakt