Publicerad: 2021-08-23 14:36 | Uppdaterad: 2021-08-23 14:36

Ny varumärkesplattform och riktlinjer för KI:s varumärke

Rektor har beslutat om nya riktlinjer för KI:s varumärke och utifrån dessa riktlinjer finns nu en digital varumärkesplattform på medarbetarportalen.

Det nya styrdokumentet för hantering av KI:s varumärke är ett stöd när du har frågor som rör varumärket. Exempelvis hur namn och logotyp får användas i olika roller eller i samarbete med externa parter. 

Riktlinjerna är framtagna som en del av projekt 7.5.1 A KI:s varumärke är ledande och uppfattas som utåtriktat, modernt och trovärdigt (en del av den gemensamma verksamhetsplanen utifrån strategi 2030). Konsistoriet (KI:s styrelse), institutioner och universitetsförvaltningen har varit med i beredningen. Riktlinjerna ersätter tidigare Varumärkesplattform version 4.0, reviderad november 2014.

Riktlinjerna för KI:s varumärke presenteras även i en ny digital varumärkesplattform som finns på medarbetarportalen.

Kontakt

Sara Ejdehag Kommunikatör