Publicerad: 2022-05-25 16:14 | Uppdaterad: 2022-05-25 16:24

Ny vägledning vid val av ansvarig forskningshuvudman vid etikansökan

Forskningsrådet beslutade om en KI-Region Stockholm gemensam "Vägledning – val av ansvarig forskningshuvudman vid etikansökan rörande forskning där Karolinska Institutet och vårdgivare i Region Stockholm samarbetar".

Vägledningen är inte skäl till tex ändring av ”ansvarig forskningshuvudman” i befintliga studier, men kan ge guidning inför val av ”ansvarig forskningshuvudman” vid kommande studier.

Alla medverkande forskningshuvudmän ska finnas med i etiken, och deras ansvar och roller ska beskrivas, oavsett vem det är som ansvarar/ansvarat för att skicka in ansökan.

Ett problem som tyvärr nyligen börjat dyka upp alltför ofta är att det saknas svenskt etiktillstånd för användande av utländska data och/eller prover. Det finns etiktillstånd för svenska data och/eller prover, och det finns etiktillstånd i ursprungslandet, men man har missat att även de data/prover man får från utlandet (och som kan spåras till en individ) behöver svenskt etiktillstånd. Denna avsaknad ställer till det vid bla publicering och disputation. Etiktillstånd kan aldrig ges retroaktivt.

Vid frågor kring etikansökan, hör av er till: compliance@ki.se