Publicerad: 2016-11-14 18:01 | Uppdaterad: 2016-11-14 18:01

Ny utlysning inom Hälsa från SWElife och Medtech4Health

Välkommen på ett lunch- och informationsmöte om Swelife och MedTech4Health nya utlysning inom området hälsa.

Utlysningen, riktar sig till samverkansprojekt mellan aktörer från hälso- och sjukvård, akademi och industri som föreslår lösningar med stor innovationspotential för förbättrad prevention, diagnos, monitorering eller behandling av sjukdomar eller andra tillstånd som kräver eller kan komma att kräva sjukvård.

I denna utlysning kan bidraget uppgå till max 1 miljon kr. För utlysningen finns avsatt en budget på 15 miljoner kr. På presentationen kommer du få höra mer som utlysningen, samt om hur du kan dra nytta av Swelifes Hands-on modell för att få feedback på din ansökan och vässa din projektidé.

  • DATUM: 30 november 2016
  • TID: 12 – 12:45. Vi bjuder på lunchsmörgås från kl 11.30. Ingen registrering är nödvändig men observera att antalet platser och smörgåsar är begränsat.
  • PLATS: Föreläsartorget BZ, Berzelius väg 3 KI Solna (precis utanför universitetsbiblioteket)
  • PRESENTERAS AV: Karin Agerman, Programkontoret Swelife.

Swelife och Medtech4Health är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsprogram. Båda programmen arbetar för en hållbar tillväxt inom life science-sektorn i Sverige.

För frågor kring utlysningen kontakta anna.ridderstad.wollberg@uppsalabio.com nationell projektledare för utlysningen eller din regionala Swelife koordinator, Bo-Ragnar Tolf bo-ragnar.tolf@ki.se.

Mer information om Swelife hittar du på www.swelife.se och om MedTech4Health på www.mt4h.se.