Publicerad: 2016-09-19 14:40 | Uppdaterad: 2016-09-19 14:49

Ny utlysning i Global Bridges – medel till juniora forskare för att etablera internationella forskningssamarbeten

Medel utlyses i Global Bridges 2017 för juniora forskare anknutna till Karolinska Institutet (KI) att bjuda in en etablerad internationell forskare för att diskutera och eventuellt etablera forskningssamarbeten.

Juniora forskare inom vårdforskning vid KI med doktorsexamen kan ansöka inom sju år från disputation.

Sista ansökningsdag är den 10 november 2016.