Publicerad: 2014-02-15 12:16 | Uppdaterad: 2014-02-20 14:52

Ny utgåva av Medical Science

Karolinska Institutets engelskspråkiga populärvetenskapliga tidning Medical Science 2014 finns nu att beställa.

Varje år ger Karolinska Institutet ut Medical Science, en engelskspråkig samlingsutgåva av förra årets bästa artiklar i vår populärvetenskapliga tidning Medicinsk Vetenskap.

Tidningen innehåller också en bilaga med information om Karolinska Institutet och vårt uppdrag.