Publicerad: 2008-11-21 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:22

Ny upptäckt kan ge vaccin mot hjärt-kärlsjukdom

[PRESSMEDDELANDE 2008-07-30] Låga nivåer av naturligt förekommande antikroppar kan innebära ökad risk att utveckla hjärt-kärlsjukdom, särskilt stroke hos män. Den här upptäckten som publiceras i vetenskapstidskriften Atherosclerosis har nu resulterat i försök att ta fram ett vaccin mot hjärt-kärlsjukdom.

Åderförkalkning är en inflammatorisk sjukdom, där blodkärlens väggar förtjockas och blir mindre rörliga. Det kan orsaka blodpropp och andra hjärt-kärlsjukdomar. Man vet inte exakt vad som orsakar åderförkalkning, men immunsystemet spelar troligen en viktig roll. Forskarna misstänker att olika oxiderade former av det så kallade dåliga kolesterolet, LDL (low-density lipoprotein), bidrar till utvecklingen av sjukdomen. Nu har en forskargrupp från Karolinska Institutet visat, i samarbete med Lunds universitet, att en viss typ av naturligt förekommande antikroppar, anti-PC, som riktar sig mot LDL-molekylens fettdel spelar en viktig roll för uppkomsten av hjärt-kärlsjukdom. Fynden visar att individer som har låga nivåer av anti-PC har ökad risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. Risken är speciellt hög hos män som utvecklar stroke, med en nära nog fyrfaldig riskökning.

Denna nyupptäckta riskfaktor, låga nivåer av anti-PC, är oberoende av tidigare kända riskfaktorer som högt blodtryck, höga blodfetter, diabetes och rökning.

- Våra fynd talar för att anti-PC kan användas som ett komplement till de traditionella riskfaktorerna för att förbättra diagnos och behandling. Dessutom utvecklar vi för närvarande anti-PC som ett vaccin mot åderförkalkning och hjärt-kärlsjukdom, säger professor Johan Frostegård som har lett studien.

Studien baseras på data från 349 personer som någon gång under en 12-årsperiod har drabbats av hjärtinfarkt eller stroke och 693 individer utan symtom på hjärt-kärlsjukdom. Forskningen är genomförd inom ramen för EU-konsortiet CVDIMMUNE, http://www.cvdimmune.com/, som leds av Johan Frostegård vid Karolinska Institutet.

Publikation

Sjöberg BG, Su J, Dahlbom I, Grönlund H, Wikström M, Hedblad B, Berglund G, de Faire U, Frostegård J.

Low levels of IgM antibodies against phosphorylcholine-A potential risk marker for ischemic stroke in men.

Atherosclerosis 2008, online 19 July 2008.

För mer information, kontakta: