Publicerad: 2011-03-03 00:00 | Uppdaterad: 2014-02-11 14:38

Ny universitetsdirektör vid Karolinska Institutet

Bengt Norrving har utsetts till Karolinska Institutets nya universitetsdirektör från den 1 mars 2011. Han har varit tillförordnad universitetsdirektör sedan årsskiftet och dessförinnan administrativ direktör.

Universitetsdirektören har det övergripande ansvaret för Karolinska Institutets verksamhet i administrativt, rättsligt och ekonomiskt avseende, och han är samtidigt chef för universitetsförvaltningen.

- Vi i universitetsledningen är mycket glada över att Bengt Norrving tackat ja till detta utmanande uppdrag. Vi har stort förtroende för honom eftersom han har arbetat nära ledningen under många år och därmed har stor erfarenhet och kunskap om organisationen samt ett betydelsefullt nätverk, säger Harriet Wallberg-Henriksson, rektor.

Bengt Norrving disputerade i statsvetenskap i Lund 1981. Han var rektor för Hälsohögskolan i Stockholm 1996-97, då den införlivades i Karolinska Institutet, och har sedan dess varit verksam i olika befattningar vid universitetet.

Karolinska Institutets tidigare universitetsdirektör, Karin Röding, lämnade Karolinska Institutet vid årsskiftet för att i april 2011 bli ny rektor vid Mälardalens högskola.