Publicerad: 2018-03-23 13:41 | Uppdaterad: 2018-03-23 14:36

Ny tf verksamhetschef för Komparativ medicin

KI:s rektor har utsett Christer Säfholm till tf verksamhetschef för Komparativ medicin från och med 1 April 2018.

Christer Säfholm

Christer Säfholm har tidigare arbetat vid Komparativ i rollen som djurhuschef för den nya anläggningen KM-B.

Johannes Wilbertz kommer att fortsätta som tillståndshavare för försöksdjursverksamheten vid KI.