Publicerad: 2010-05-19 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:22

Ny teknik möjliggör narkotikatest via utandningsluften

[PRESSMEDDELANDE 2010-05-19] Forskare vid Karolinska Institutet presenterar i en studie en ny teknik som för första gången möjliggör drogtestning genom utandningsprov. I studien deltog personer som fått akutsjukvård efter överdos av amfetamin. I samtliga fall kunde forskarna påvisa spår av amfetamin och metamfetamin i utandningsluften.

Olof BeckFoto: Ulf Sirborn

- Traditionellt har tester för narkotikamissbruk utförts med urin- och blodprover. Under senare år har man försökt hitta enklare alternativ genom salivtestning, vilket tyvärr visat sig vara problematiskt. Våra resultat öppnar vägen för en ny sorts drogtester som är enkla och säkra att utföra och som vare sig kräver kränkande övervakning eller medverkan av sjukvårdspersonal, säger professor Olof Beck, som lett studien.

Missbruk av narkotika är ett omfattande samhällsproblem och drogtester har en bred och omfattande användning inom hälso- sjukvården, socialt arbete, rättssystem, på arbetsplatser och i skolor. Tillförlitliga drogtester är viktigt för att ställa korrekta diagnoser och övervaka att missbrukare följer behandling. Alkoholbruk kan enkelt kontrolleras via utandningsprov och teknologi finns idag för att genomföra mätningen på ett rättsäkert sätt. Mätningar av andra substanser i utandningen förekommer för diagnostik av sjukdomar som exempelvis cancer, astma och diabetes.

I den nu aktuella studien, som publiceras i senaste numret av Journal of Analytical Toxicology, har forskarna vid Karolinska Institutet utvecklat ny och unik metod för uppsamling av narkotiska substanser från utandningsluften. Provtagningen gjordes genom att försökspersonerna fick andas i en särskild mask i 10 minuter. Utandningsluften samlades in och fick passera ett filter där narkotiska ämnen fastnar på ytan. Dessa filter analyserades med hjälp av kombinerad vätskekromatografi och tandem-masspektrometri, en högkänslig och säker teknologi.

Forskarna tog prov på 12 patienter som blivit akut omhändertagna för förgiftningssymtom efter intag av amfetamin. Provtagningen skedde efter att patienterna tillnyktrat och med tillstånd av regionala etikprövningsnämnden i Stockholm. Intaget av narkotika hos de 12 patienterna bekräftades genom provtagning i urin och blod. I samtliga patientfall kunde forskarna påvisa amfetamin och metamfetamin (narkotikaklassat centralstimulerande medel som liknar amfetamin) även i utandningsprovet. Den uppmätta utsöndringshastighet var mellan 0.2 och 139 pg/min, vilket är mycket låga mängder jämfört med i blod och urin. Inget amfetamin eller metamfetamin påvisades i prover friska personer i kontrollgruppen.

- Resultaten är övertygande och mycket lovande. Studien är den första som rapporterar att mätning av narkotika i utandningsluft alls är möjligt och representerar ett unikt och oväntat fynd. Vi behöver nu gå vidare med andra narkotiska preparat som är av intresse för den här typen av utandningsprov, samt vidareutveckla provtagnings- och analysmetodik. En instrument motsvarande en alkometer för droger vore en optimal lösning för effektiviserad kontroll av narkotikaanvändning, exempelvis inom trafiken, säger Olof Beck.

Studien har genomförts av forskare vid sektionen för klinisk farmakologi vid institutionen för medicin, Solna, samt enheten för psykiatri vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet. Arbetet har finansierats av Vinnova, Stockholms läns landsting via ALF-medel och Vetenskapsrådet.

Publikation:

Olof Beck, Kathinka Leine, Göran Palmskog & Johan Franck

Amphetamines Detected in Exhaled Breath from Drug Addicts: A New Possible Method for Drugs-of-Abuse Testing

Journal of Analytical Toxicology, June 2010, Volume 34, Number 5, pages 233-237, online 18 May 2010

För frågor, kontakta: