Publicerad: 2011-05-04 00:00 | Uppdaterad: 2014-07-08 10:31

Ny styrmekanism i mitokondrien upptäckt

Forskare har upptäckt en ny komponent i mitokondrien som har stor betydelse för dess funktion. Upptäckten, som presenteras i tidskriften Cell Metabolism, kan få betydelse för förståelsen av ärftliga och åldersassocierade sjukdomar.

Mitokondrier brukar kallas cellens kraftverk eftersom de omvandlar energi i näringsämnen till en form som kroppen kan använda. För att fungera behöver mitokondrierna bilda nya proteiner, något som sker i deras ribosomer.

En forskargupp vid Karolinska Institutet och Max Planck Institute for Biology of Ageing har upptäckt att ett protein, MTERF4, tillsammans med ett annat protein, NSUN4, bildar ett komplex som styr hur ribosomerna i mitokondrierna bildas och fungerar. Hos möss som saknar MTERF4 bildas inga fungerande ribosomer i mitokondrierna med försämrad energiproduktion som följd.

– Nedsatt mitokondriefunktion är inblandat i flera ärftliga sjukdomar, normalt åldrande och åldersassocierade sjukdomar. Grundläggande kunskap om hur mitokondriefunktionen regleras kan därför komma att få stor klinisk betydelse i framtiden, säger Nils Göran Larsson som har lett studien tillsammans med Claes Gustafsson.

Forskargruppen har tidigare upptäckt liknande reglermekanismer i mitokondrien som har visat sig ha samband med utvecklingen av diabetes.

Publikation

MTERF4 regulates translation by targeting the methyltransferase NSUN4 to the mammalian mitochondrial ribosome.
Cámara Y, Asin-Cayuela J, Park C, Metodiev M, Shi Y, Ruzzenente B, et al
Cell Metab. 2011 May;13(5):527-39