Publicerad: 2024-04-11 17:40 | Uppdaterad: 2024-04-18 16:08

Ny studierektor och biträdande studierektor för forskarutbildningen vid NVS

Porträttt av Ulrica Nilsson, professor i omvårdnad, avdelningen för omvårdnad och Grégoria Kalpouzos, lektor och docent vid avdelningen för ARC.
Ulrica Nilsson, professor i omvårdnad, avdelningen för omvårdnad och Grégoria Kalpouzos, lektor och docent vid avdelningen för ARC. Foto: Angelica Liljenroth (Ulrica) och Grégoria Kalpouzos (Grégoria).

Då nuvarande studierektor för forskarutbildningen Erik Sundström väljer att kliva av som studierektor, i samband med att han går i pension i augusti 2024, har nu en ny studierektor utsetts. Det blir Ulrica Nilsson, professor vid avdelningen för omvårdnad – som under de senaste åren varit biträdande studierektor – som nu kommer att axla rollen som studierektor. Vid sin sida kommer hon att ha Grégoria Kalpouzos, docent vid avdelningen för Aging Research Center, som nu blir biträdande studierektor.

De nya studierektorerna tillträder sina uppdrag den 1 augusti 2024.

Var det självklart för dig att söka detta uppdrag?

Ulrica: – Ja, Har haft uppdraget som bitr. studierektor i 5 år och stormtrivs med uppdraget så att söka den ordinarie tjänsten var naturligt. 

Grégoria: – Jag är ledamot i forskarutbildningskommittén på NVS sedan 2019 som biträdande för avdelningen ARC. Att bli biträdande studierektor är en naturlig utveckling för mig.

Vad tror du att du kan bidra med?

Ulrica: – Min erfarenhet som biträdande studierektor stora intresset för forskning och kvalitetsutveckling. Men också mitt intresse för att finna bra lösningar där det inte riktigt går som planerat, se nedanstående svar också.

Grégoria: – Jag ska göra mitt bästa för att bidra till en optimal utbildningsmiljö för våra doktorander.

Vad ska bli roligast med uppdraget?

Ulrica: – Handledarna och doktoranderna, att få träffa den, lyssna och ta del av klokskap men också att få till bra lösningar i situationer när det är lite problematiskt, det inte går som planerat. Det handlar mycket om relationer och att inte förstå varandra. Som studierektor så tar man inte ställning utan medlar och finner bra lösningar tillsammans med handledare och doktorand. När det lyckas, vilket det gör i 99% av fallen, känns det bra i hjärtat. 

Grégoria: – Att samarbeta med Ulrica, Heli och alla kommittéledamöter, och ha nya uppgifter är det roligaste.

Ser du några större utmaningar som studierektor/biträdande studierektor?

Ulrica: – Vi har en väl fungerande forskarutbildning vid NVS och det är mycket tack vara mina föregångare och den sammanhållning  och samsyn som finns vid KI vad gäller forskarutbildningen. Högt i tak och fokus på att bibehålla en hög kvalitet men också att införa nytt. 

Grégoria: – Jag vet inte än. Jag antar att jag kommer att få reda på det. Det kommer bli bra!

Vad är det bästa med att vara studierektor/biträdande studierektor för forskarutbildningen vid NVS?

Ulrica: – Den bredd på forskning som finns vid NVS, allt från den lilla molekylen till människans livsvärld. Kan det bli bättre! 

Grégoria: – Det är givande att se våra doktorander framgångsrikt försvara sin avhandling, och att de haft en positiv upplevelse under sin forskarutbildning.