Publicerad: 2023-10-31 15:35 | Uppdaterad: 2023-10-31 15:35

Ny studie visar hur ebolaviruset infekterar våra celler

Illustration av ebolavirus.
Ebolavirus. Foto: Getty Images.,Getty Images

I en nyligen publicerad studie i Nature Communication har forskare från Karolinska Institutet och Institute of Molecular Biotechnology identifierat en ny molekyl i cellerna som är nödvändig för att Ebola- och Marburgvirus ska kunna infektera och sprida sig i kroppen.

Porträtt av Ali Mirazimi. Han har grå kavaj, hästsvans, glasögon och står utomhus i en park.
Adjunct professor Ali Mirazimi. Foto: Martin Stenmark

Molekylen heter CCZ1 och är ett protein som reglerar cellernas transport av andra molekyler. Forskarna har även visat att CCZ1 är involverad i SARS-CoV-2-infektioner, vilket öppnar upp nya möjligheter för att bekämpa olika virus.

I studien har forskarna använt sig av avancerade stamcellsbibliotek och organoider, som är mini-organ som odlas i laboratoriet. Genom att studera hur viruset infekterar mänskliga blodkärl- och lever-organoider, har man kunnat visa att CCZ1 är en nyckelfaktor för virusets förökning och spridning.

– Resultaten kan leda till nya mediciner mot Ebola- och Marburgvirusinfektioner, som orsakar blödarfeber och har hög dödlighet. Vi planerar nu att använda vår unika plattform för att identifiera fler molekyler som är viktiga för andra virusinfektioner, och därmed utveckla nya antiviraler, säger Ali Mirazimi, adjungerad professor på institutionen för laboratoriemedicin och sisteförfattare i studien.

Studien finansierades av EU och Vetenskapsrådet.

Publikation

Identification of CCZ1 as an essential lysosomal trafficking regulator in Marburg and Ebola virus infections.
Monteil V, Kwon H, John L, Salata C, Jonsson G, Vorrink SU, Appelberg S, Youhanna S, Dyczynski M, Leopoldi A, Leeb N, Volz J, Hagelkruys A, Kellner MJ, Devignot S, Michlits G, Foong-Sobis M, Weber F, Lauschke VM, Horn M, Feldmann H, Elling U, Penninger JM, Mirazimi A
Nat Commun 2023 Oct;14(1):6785