Publicerad: 2021-10-14 09:58 | Uppdaterad: 2021-10-14 09:57

Ny studie visar att vi följer råden vi får från 1177

Kvinna i telefonsamtal
Foto: Pixahive

Studien bidrar till ökad kunskap om i vilken utsträckning de som ringer sjuksköterskeledd telefonrådgivning (1177) följer råden och om det sker en omfördelning av besök från sekundärvård till primärvård efter införandet av 1177.

Forskare från LIME, NVS samt CNS har nyligen publicerat studien ”Observational study of the implementation of telephone advice nursing in Sweden: did callers follow recommendations and did the rate of healthcare visits change?” i tidsskriften  BMJ Open.

Sjukvården genomgår en strukturomvandling där distansvård och digitalisering innebär både möjligheter och utmaningar. Studien bidrar till en ökad förståelse för de förändringar som har genomförts och till ökad kunskap om hur sjukvården i Sverige kan ha påverkats av införandet av sjuksköterskeledd telefonrådgivning (1177).

Läs mer

Artikel i Vårdfokus: https://www.vardfokus.se/nyheter/ny-studie-sa-manga-foljde-raden-fran-1177/

Kontaktpersoner

LIME: Niklas Zethraeus,  Amanda Sundberg; NVS: Anna Carin Wahlberg; CNS: Korinna Karampampa