Publicerad: 2020-01-16 09:35 | Uppdaterad: 2020-01-16 11:49

Ny studie visar att enzymet PCSK6 har en nyckelroll vid vaskulär sjukdom

I en ny studie publicerad i Circulation Research visar forskare vid Karolinska Institutet att enzymet PCSK6, proprotein konvertas subtilisin/kexin 6, har en nyckelroll vid vaskulär sjukdom. Fynden ger hopp om att PCSK6 kan bli en framtida målmolekyl för utveckling av läkemedel mot kärlsjukdom.

Vascular remodeling - intimal hyperplasia
Schematisk bild som visar hur interaktion mellan PCSK6 och MMP14 aktiverar glatta muskelceller vid vaskulär skada

Instabil åderförkalkning (ateroskleros) orsakar hjärtinfarkt och stroke men detaljerad kunskap saknas om vilka molekylära processer som gör aterosklerotiska plack instabila.

I en studie från 2013 (Perisic L et al., Arterioscl Thromb Vasc Biol. 2013, oktober; 33 (10): 2432-43), visade forskare vid gruppen Kärlkirurgi, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, att PCSK6 (proprotein konvertas subtilisin/kexin 6) var en av de mest anrikade molekylerna i aterosklerotiska plack från patienter med instabil ateroskleros i halspulsådern.

Framtida målmolekyl för läkemedel

I en ny studie publicerad i Circulation Research har forskare vid gruppen Kärlkirurgi detaljstuderat betydelsen av PCSK6 vid kärlsjukdom hos människa och visat hur detta enzym reglerar funktionen hos glatta muskelceller och strukturell ombyggnad i kärlväggen vid olika kärlsjukdomar. Fynden, som bygger på flera stora patientkohorter men även experimentella cellodlingsstudier och djurförsök, ger hopp om att PCSK6 kan bli en framtida målmolekyl för utveckling av läkemedel mot kärlsjukdom. Det senare kan ses mot bakgrund av de framgångar läkemedel mot PCSK9, ett besläktat enzym, på senare år haft för behandling av höga blodfetter och hjärt-kärlsjukdom. 

The Team from Vascular Surgery, MMK that led the study. Upper row from left to right: PhD students Urszula Rykaczewska, Bianca E Suur and Samuel Röhl, who share first authorship. Lower row: senior authors Prof Ulf Hedin and Ass Prof Ljubica Matic.
Teamet från gruppen Kärlkirurgi, MMK som har lett studien. Övre raden från vänster: Doktoranderna Urszula Rykaczewska, Bianca E Suur och Samuel Röhl, som delar försteförfattarskapet. Nedre raden: seniora författarna Prof Ulf Hedin och Ass Prof Ljubica Matic.

Studien genomfördes i ett brett internationellt samarbete med över 5000 patienter och leddes av Professor Ulf Hedin och Ass Prof Ljubica Matic. Forskningen finansierades med bidrag från Vetenskapsrådet (VR), Hjärt-LungFonden (HLF), Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF), Stockholms läns landsting (ALF). Ljubica Matic är mottagare av stipendier från SSMF, HLF och VR. Etablering och forskningsfinansiering från Sven och Ebba Hagberg, Tore Nilsson, Magnus Bergvall och Karolinska Institutet Fonder, Sverige.

Publikation

PCSK6 Is a Key Protease in the Control of Smooth Muscle Cell Function in Vascular Remodeling.
Rykaczewska U, Suur BE, Röhl S, Razuvaev A, Lengquist M, Sabater-Lleal M, et al
Circ Res. 2020 Jan 2. doi: 10.1161/CIRCRESAHA.119.316063. [Epub ahead of print]

Contact

Ljubica Matic Forskare