Publicerad: 2021-01-14 15:51 | Uppdaterad: 2021-01-14 15:51

Ny studie om upplevda biverkningar vid behandling av HIV

Studien som gjorts på data från kvalitetsregistret InfCare HIV visar att patientrapporterade biverkningar minskar över tid, det korrelerar till att nyare läkemedel med mindre biverkningar används i större utsträckning. Studien har också visat att god fysisk- och psykisk hälsa minskar patienters benägenhet att rapportera läkemedelsbiverkningar.

Veronica Svedhem Johansson
Veronica Svedhem Johansson, överläkare och docent vid Institutionen för medicin, Huddinge och en av forskarna bakom studien.

– I den här studien använder vi longitudinella data gällande läkemedelsbehandling och behandlingsresultat från det svenska nationella kvalitetsregistret InfCare HIV. Personernas erfarenheter är insamlat genom 9474 hälsoenkäter som besvarats i samband med besök hos vårdgivare och genom strukturella intervjuer, berättar Veronica Svedhem Johansson som är överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset och docent vid Avdelningen för Infektion och Hud, Institutionen för medicin Huddinge. 

Studien visar att när behandlingen av HIV förändras från att i huvudsak använda läkemedelssubstansen efavirenz till att använda substansen dolutegravir minskar personernas upplevelse av biverkningar från 32% av alla personer med behandling till 17%. Forskarna ser också ett starkt samband mellan att personer som är nöjda med sin fysiska hälsa och psykologiska välbefinnande är mindre benägna att rapportera läkemedelsbiverkningar. 

– Vi visar också att undersökningspersonernas definition av vad som är en biverkan väsentligen kan skilja sig från hur en biverkan definieras inom hälso- och sjukvården/den medicinska disciplinen, säger Veronica Svedhem Johansson. 

Syftet med studien är förbättra vården av personer som lever med hiv och att bidra till en förbättrad livskvalitet för personer som lever med hiv. 

Forskarna bakom studien är Åsa Mellgren, Lars E Eriksson, Maria Reinius, Gaetano Marrone och Veronica Svedhem, ett sammansatt team med forskare från olika institutioner på KI. 

Longitudinal trends and determinants of patient-reported side effects on ART–a Swedish national registry study

Kontakt

Veronica Svedhem-Johansson Anknuten till Forskning