Publicerad: 2008-09-10 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:22

Ny studie om överlevande från tsunamin

[PRESSMEDDELANDE 2008-09-10] Människor som överlevde tsunaminkatastrofen eller förlorade nära och kära i vattenmassorna genomgick en komplex process av trauma, sorg och i bästa fall rehabilitering. Forskare från Karolinska Institutet och Högskolan i norska Stord och Haugesund publicerar nu en studie baserad på djupintervjuer med tsunamins offer.

Jordbävningen utanför Sumatras kust och den efterföljande tsunamin den 26 december 2004 dödade närmare en kvarts miljon människor. Bland de döda fanns 543 svenska turister, varav 140 var barn under 18 år. Genom att kartlägga de överlevandes känslor och tankar vill forskarna öka kunskapen i vården kring människors olika reaktioner i samband med stora naturkatastrofer.

- Vårdpersonalens bemötande spelar en viktig roll när det gäller möjligheten för offer vid den här typen av stora uppmärksammade katastrofer att bearbeta sina upplevelser och gå vidare i livet, säger Arne Rehnsfeldt, professor vid Högskolan i Stord/Haugesund och forskningsledare vid Karolinska Institutet.

I studien, som publiceras i Journal of Advanced Nursing, deltog tretton kvinnor och sex män i åldrarna 24 - 67 år. Intervjuerna genomfördes enskilt eller i grupp, med början 21 månader efter katastrofen och sedan fem gånger ytterligare med åtta veckors intervall. Tolv av deltagarna var på semester i området när katastrofen inträffade. Resten befann sig hemma i Sverige, men hade anhöriga som omkom. Vissa hade förlorat upp till fyra familjemedlemmar, inklusive barn, i tragedin.

De upplevelser som beskrivs i studien sträcker sig från känslan av att befinna sig i paradiset före katastrofen, den traumatiska händelsen och sorgen efteråt till strategier för att hitta tillbaka till vardagen och om möjligt gå vidare i livet. Som en gemensam nämnare i deltagarnas upplevelser pekar forskarna ut en ökad livskänsla och förändrad syn på gemenskap och vad som är viktigt i tillvaron.

Forskarna sammanfattar deltagarnas berättelser kring nio teman:

  • Att vara i paradiset
  • Att inte förstå händelseutvecklingen
  • Att uppleva en kamp mellan existens och destruktion
  • Innebörden i att hjälpa andra
  • Att uppleva ett outhärdligt lidande
  • Att söka efter anförvanter var ett sätt att hantera ett upplöst inre tillstånd
  • Att finna mening mitt i meningslösheten
  • Maktlöshetens och sorgens bojor finns kvar även vid hemkomsten
  • En helande gemenskap med andra ger vila i den egna ensamheten

- I den här första studien tittar vi på de initiala reaktionerna av katastrofen. Vi kommer sedan att gå vidare och titta på långtidseffekterna, säger Arne Rehnsfeldt.

Studien är genomförd i samarbete med svenska Röda Korset.

Publikation:

Maj-Britt Råholm, Maria Arman & Arne Rehnsfeldt

The immediate lived experience of the 2004 tsunami disaster by Swedish tourists

Journal of Advanced Nursing, 10 september 2008

För frågor, kontakta: