Publicerad: 2020-04-01 16:53 | Uppdaterad: 2020-04-02 11:11

Ny studie om leversjukdom orsakad av alkohol publicerad i tidskriften GUT

Via en unik databas har KI-forskare kunnat studera risk för dödlighet bland personer med leversjukdom orsakad av för mycket alkohol. Huvudförfattare Hannes Hagström, docent vid Institutionen för medicin Huddinge och Solna och medförfattare Jonas F Ludvigsson, professor vid Medicinsk epidemiologi och biostatistik berättar mer om studien.

Hannes Hagström
Hannes Hagström, Docent vid Institutionen för medicin, Huddinge och Solna.

Vad handlar studien om?

– Vi har studerat risk för död hos personer med leversjukdom som är orsakad av för mycket alkohol, en av världens vanligaste orsaker till leverskada. Vi fann att risken för död är mer än fyra gånger så hög som i den allmänna befolkningen och att även om risken var störst för personer med skrumplever så är dödligheten ökad även för personer utan skrumplever. Vi såg också att risken för död verkar öka ytterligare för de personer som fortsätter att dricka efter diagnos, säger Hannes Hagström.

Jonas Ludvigsson, professor vid Medicinsk epidemiologi och biostatistik.

Vad är nytt för den här studien jämfört med tidigare studier på området? 

– Studien är den hittills största på området, och har även längst uppföljningstid. En stor styrka är att vi kunde använda information från biopsier för att bättre karaktärisera patienterna. De kopplingar mellan alkohol-orsakad leversjukdom och död som vi ser här är därför mer detaljerade och troligen mer korrekta än tidigare studier på området, säger Hannes Hagström.

Hur kommer upptäckterna gagna patientgruppen?

– Upptäckterna kan användas dels för att uppmärksamma patienter och behandlande läkare om hur hög risken för död är vid olika stadier av alkohol-orsakad leversjukdom, och dels tjäna som motivation för patienter att upphöra med alkoholkonsumtion efter diagnos, säger Hannes Hagström.

Data till studien kommer ursprungligen från den så kallade ESPRESSO-studien. Vad är det?


– I ESPRESSO-studien har vi samlat in data från alla magtarm-biopsi-rapporter i Sverige. Vi har data från närmare 350 000 biopsirapporter från levern. Sedan länkade vi dessa data till svenska hälsoregister, bland annat Patientregistret, och kunde på så vis definiera individer med alkohol-leversjukdom. Kombinationen av biopsidata och vävnadsdata gör det möjligt att identifiera patienter med en säker leverdiagnos. Härigenom kan vi bättre förstå vilken roll vävnadsskada spelar för prognosen vid alkohol-relaterad leversjukdom, säger Jonas Ludvigsson. 

Mortality in biopsy-proven alcohol-related liver disease: a population-based nationwide cohort study of 3453 patients.
Hagström H, Thiele M, Roelstraete B, Söderling J, Ludvigsson JF.
Gut. 2020 Mar 27:gutjnl-2019-320446. doi: 10.1136/gutjnl-2019-320446. 

Kontakt

Hannes Hagström Anknuten Till Forskning;Anknuten till Forskning;Adjungerad Professor