Publicerad: 2019-01-22 06:00 | Uppdaterad: 2019-01-30 17:29

Ny studie kan väcka hoppet om att utrota malaria

Efter stora globala framgångar i bekämpningen av malaria avstannade den positiva utvecklingen kring år 2015 – förutom i Zanzibar i Östafrika där endast en bråkdel av sjukdomen återstår. I en ny studie som publiceras i BMC Medicine förklarar forskare vid Karolinska Institutet varför, och visar att nya strategier behövs för att utrota sjukdomen. Bland problemen finns ett förändrat beteende hos myggorna och en selektering hos parasiterna.

Tiden kring år 2000 beskriver professor Anders Björkman som ett katastrofläge vad gäller utbredningen av malaria i världen. Detta triggade en stor global insats som fick skjuts av nya former av läkemedel samt en bred utdelning av impregnerade myggnät och besprutning mot malariamyggor inomhus. Resultatet blev en halvering av malariautbredningen globalt till år 2015.

– Men därefter har minskningen avstannat. Förutom i Zanzibar där insatserna för dess 1,4 miljoner invånare lett till en cirka 96-procentig nedgång i förekomsten av malaria. I samarbete med Zanzibar Malaria Control Programme har vi optimerat insatserna och kan nu visa varför det ännu inte nått hela vägen till utrotning av malaria, säger Anders Björkman, professor vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi på Karolinska Institutet som drivit forskningsprojektet om malaria i 18 år.

Myggan har utvecklat viss resistens

Studien visar ett förändrat beteende hos malariamyggorna som nu biter utomhus i stället för inomhus. Myggan har även utvecklat en viss resistens mot dagens myggmedel. Dessutom har det skett en selektering hos den sjukdomsalstrande parasiten, där den återstående formen är svårare att upptäcka men ändå sprider sjukdomen som tidigare. Sedan 2002 har forskarna följt invånarna i två distrikt i Zanzibar med cirka 100 000 invånare vardera.

– Både myggorna och parasiterna har hittat sätt att undvika kontroll och bekämpning. Nu behöver vi utveckla nya strategier för att övervinna detta om vi ska nå det uppsatta målet att utrota malarian från Zanzibar, ett arbete som kan bli en modell för hela Afrika, säger Anders Björkman.

Något som överraskade forskarna bakom studien var den kraftiga nedgången av barnadödligheten i Zanzibar. Malariabekämpningen har lett till en minskning av den totala barnadödligheten med över 70 procent. Tidigare har man trott att endast 20 procent av barnadödligheten i Afrika varit relaterad till malaria. Förklaringen till den dramatiska minskningen tros vara att sjukdomen ger en större och mer kronisk påverkan på barnens allmäntillstånd än man tidigare anat, och därigenom en minskad motståndskraft mot övriga sjukdomar hela vägen upp i skolåldern.

Globala insatser och förbättrade strategier kan vara en del av lösningen

– Fortfarande är malaria det största hindret för en frisk och sund uppväxt för barnen i Afrika. Om du frågar en afrikansk kvinna i dag så är oftast det viktigaste att malaria inte drabbar hennes graviditet och hennes barn. Det globala samhället måste fortsätta kampen med förbättrade strategier och insatser. Då tror jag att man kan nå målet att slutgiltigt kontrollera malarian, säger Anders Björkman.

Zanzibar var bland de första att ta del av de globala insatserna mot malaria och har därefter bedrivit ett oavbrutet arbete i bekämpningen av sjukdomen. Forskarnas förhoppning är nu att dessa lärdomar kan spridas som förnyade insatser i hela Afrika.

Forskningen finansierades framför allt av Familjen Erling-Perssons Stiftelse och Vetenskapsrådet.

Publikation

From high to low malaria transmission in Zanzibar - challenges and opportunities to achieve elimination”. Anders Björkman, Deler Shakely, Abdullah Ali, Ulrika Morris, Humphrey Mkali, Abdul-Wahid Al-Mafazy, Khamis Haji, Juma Mcha, Rahila Omar, Jackie Cook, Kristina Elfving, Max Petzold, Michael Sachs, Berit Aydin-Schmidt, Chris Drakeley, Mwinyi Msellem och Andreas Mårtensson.
BMC Medicine, online 22 januari 2019, doi: 10.1186/s12916-018-1243-z.