Publicerad: 2016-05-04 08:51 | Uppdaterad: 2016-05-04 08:51

Ny studie - kan behandling med ASA minska återfall i kolorektal cancer?

Nu startar en stor randomiserad studie, ALASCCA, som ska undersöka om behandling med acetylsalicylsyra, ASA, kan minska risken för återfall i tjock-och ändtarmscancer.

Cirka 800 patienter som behandlats kirurgiskt i Sverige och som bär på en viss mutation, PIK3CA, kommer att behandlas med låg dos ASA eller placebo. Tidigare studier har indikerat att ASA-behandling kan vara extra effektivt hos just dessa patienter. Resultaten förväntas vara klara till 2021.

– ASA är ett väl beprövat, billig läkemedel med låg risk för biverkningar. Om detta fungerar kan det leda till förbättrade behandlingsstrategier och avsevärt förbättra överlevnaden för de nästan 6000 patienter som varje år drabbas av tjock-och ändtarmscancer, säger Anna Martling, professor vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi och huvudansvarig för studien.

Forskningen finansieras med 24,6 miljoner från Vetenskapsrådet. Mellan 20 och 25 vårdkliniker beräknas ingå i studien när den är fullt utbyggd.

Ansvarig huvudprövare (PI)

Professor

Anna Martling

Telefon: 08-517 728 02
Enhet: Kolorektal kirurgi
E-post: Anna.Martling@ki.se