Publicerad: 2010-10-29 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Ny studie förklarar snabb hiv-spridning

[NYHET 2010-10-29] Hiv-utbrottet bland injektionsmissbrukare i Stockholm som kulminerade 2007 har kartlagts med nya molekylära metoder. Undersökningen, som gjorts av forskare vid bland annat Karolinska Institutet och Smittskyddsinstitutet, visar att smittspridningen av hiv ökade så kraftigt som tolv gånger under en kort period i slutet av 2006.

Jan AlbertFoto: Ulf Sirborn

Ökningen berodde på att hiv-stammen spreds i ett så kallat stående nätverk av missbrukare som redan hade etablerat ett riskfyllt beteende med delande av sprutor och injektionsverktyg. Den explosiva ökningen skedde trots att utbrottet upptäcktes snabbt och att preventiva åtgärder sattes in skyndsamt.

Undersökningen, som publicerades nyligen online i vetenskapstidskriften Journal of Virology, har gjorts av ett forskarlag från Karolinska Institutet, Smittskyddsinstitutet, Stockholms läns landsting, Finland och USA, under ledning av Jan Albert, professor i smittskydd. Enligt forskarna visar resultaten på hur viktigt det är att preventiva åtgärder finns på plats i förväg, innan smittspridningen är ett faktum. Bland annat pekar de på program för sprutbyte som en viktig preventiv åtgärd.

- Men sprutbyte är bara en av de preventiva åtgärder som vi har att tillgå och som vi behöver använda i betydligt större uträckning än idag, säger Jan Albert.

Publikation:

Skar H, Axelsson M, Berggren I, Thalme A, Gyllensten K, Liitsola K, Brummer-Korvenkontio H, Kivelä P, Spångberg E, Leitner T, Albert J

The dynamics of two separate but linked CRF01_AE outbreaks among IDUs in Stockholm and Helsinki

Journal of Virology, Epub ahead of print 20 Oct 2010

Kontakt: