Publicerad: 2019-06-19 10:34 | Uppdaterad: 2019-10-03 13:14

Ny studie banar väg för säkrare behandling av typ 2-diabetes

Mikael Rydén och Paul Petrus vid Enheten för endokrinologi och diabetes har tillsammans med forskare från University of British Columbia genomfört en studie om typ 2-diabetes som publicerats i EBiomedicine.

Portray of Mikael Rydén, dressed in shirt and jacket, in hospital environment.

Studien visar att nivåer i proteinet CD248 var högre i fettceller hos personer med typ 2 diabetes, oavsett om personerna var överviktiga eller inte. Studier i möss där CD248 uttrycket slagits specifikt i fettceller visade en normaliserad fettvävsfunktion och förbättrad insulinkänslighet.

– Nivåerna av CD248 i mänskligt fett förefaller vara en mycket god markörökad typ 2-diabetes risk. Detta tillsammans med experiment där vi sänkte CD248-genen i både fettceller från både möss och människa, visade sig förbättra fettcellsfunktionen vilket kan vara relevant vid framtida behandlingar av typ 2-diabetes, säger professor Mikael Rydén.

Läs nyheten från UBC

Artikel EBiomedicine