Publicerad: 2014-07-01 10:53 | Uppdaterad: 2014-07-01 10:57

Ny studie: Agitation vid demensjukdom kan behandlas med färre biverkningar

Ungefär var fjärde demenssjuk patient drabbas av oro – agitation. Det är ett av flera neuropsykiatriska tillstånd vid demens, och det har stor påverkan på patienter, anhöriga och vårdgivare och som leder till stora kostnader för demensvården.

Yvonne Freund-Levi, foto Karl GaborInitialt försöker man använda icke farmakologisk behandling, men när det inte är tillräckligt ges idag ofta antipsykotiska läkemedel, så kallad neuroleptika, för att lindra symptomen. Dessa preparat har en dokumenterad effekt på agitation vid demens men kan samtidigt ge potentiellt allvarliga biverkningar, som till exempel hjärnblödning.

Tidigare studier har föreslagit acetylkolinesterashämmare som ett behandlingsalternativ. Det är en substans som förstärker signalsystem i hjärnan som har skadats av demenssjukdomen. Dessa preparat tolereras bra av äldre och visar positiva effekter på kognition, framförallt vid Alzheimers sjukdom.

Forskarna har därför genomfört en tolv veckor lång randomiserad klinisk studie baserad på 100 patienter med demens och neuropsykiatriska symtom. Syftet var att jämföra resultat mellan acetylkolinesterashämmaren galantamin och den antipsykotiska substansen risperidon med avseende på agitation.

Bägge läkemedlen sänkte nivåerna av agitation hos patienterna men risperidon uppvisade efter tolv veckors behandling en signifikant större minskning jämfört med galantamin. Detta uppvägdes dock delvis av att patienter som fått galantamin uppvisade bättre tolerans med färre biverkningar samt förbättringar vad gäller kognitiva funktioner.

– Slutsatsen är att acetylkolinesterashämmande läkemedlet galantamin kan vara ett alternativ initialt, medan risperidon kan övervägas vid långvariga eller mer allvarliga agitationstillstånd, säger Yvonne Freund-Levi, studiens försteförfattare vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle.

Studien har genomförts med stöd från Karolinska Institutet, Janssen Pharmaceuticals, Petrus och Augusta-Hedlunds Stiftelse, Demensförbundet, Loo och Hans Osterman Stiftelse.

Publikation

Galantamine versus risperidone for agitation in people with dementia: a randomized, twelve-week, single-center study.
Freund-Levi Y, Bloniecki V, Auestad B, Tysen Bäckström A, Lärksäter M, Aarsland D
Dement Geriatr Cogn Disord 2014 ;38(3-4):234-44