Publicerad: 2021-12-03 16:22 | Uppdaterad: 2021-12-03 17:23

Ny stor studie syftar till att förbättra prognosen efter hjärtinfarkt

Helicobacter pylori.
Helicobacter pylori. Foto: Getty Images

Magnus Bäck vid institutionen för medicin, Solna leder tillsammans med Robin Hofmann, KI SÖS, en ny stor studie med 35 deltagande sjukhus. Syftet är att utreda om det genom diagnostik och behandling av en vanligt förekommande mag-tarminfektion går att förbättra prognosen efter hjärtinfarkt.

Magnus Bäck
Magnus Bäck. Foto: Leonard Gren.

I november 2021 startade en av de största studierna på Karolinska Institutet, HELP-SWEDEHEART. I studien deltar 35 sjukhus i Sverige och under en treårsperiod kommer över 20 000 patienter att inkluderas.

Till grund ligger en pilotstudie som gjordes förra året och som visade att förekomsten av Helicobacter Pylori var ungefär dubbelt så hög hos hjärtinfarktpatienter. I HELP-SWEDEHEART går forskarna vidare med en stor randomiserad studie där målet är att fastställa huruvida en systematisk screening av Hp-infektion hos hjärtinfarktpatienter, och i förekommande fall behandling av denna, kan minska blödningskomplikationer och förbättra prognosen efter hjärtinfarkt.

Initiativtagare och vidare ledare av studien är Magnus Bäck vid institutionen för medicin, Solna och Robin Hofmann, KI SÖS. 

Läs mer om studien på HELP-SWEDEHEARTs webbsida.