Publicerad: 2018-10-10 13:03 | Uppdaterad: 2019-05-14 08:47

Ny stor studie av tvångssyndrom, tics och relaterade tillstånd

I världens största studie av genetiken vid tvångssyndrom, tics, dysmorfofobi och samlarsyndrom undersöker vi vilka genetiska faktorer som ökar risken för tvångssyndrom, tics och liknande tillstånd och om genetisk variation påverkar behandlingsresultat.

Har du någon gång undrat varför vissa personer drabbas av en sjukdom? Och hur kommer det sig att behandlingar som fungerar för en person inte fungerar för en annan? Vi vet redan att ärftliga faktorer spelar en viktig roll, tillsammans med omgivningsfaktorer men vilka specifika gener som spelar in är ännu okänt.

I denna studie undersöker vi vilka genetiska varianter som kan bidra till utvecklingen av tillstånden och påverka hur det går i behandlingen. DNA samlas in genom salivprov som tas med hjälp av ett salivkitt som deltagaren får hemskickad.

Vi söker dig som bor i Sverige, är minst 18 år och har eller någon gång haft tvångssyndrom, kroniska tics, Tourettes syndrom, dysmorfofobi eller samlarsyndrom. Även om du inte har någon formell diagnos men misstänker att du har eller haft ett av dessa tillstånd kan du anmäla dig.

Läs mer om studien och hur du kan delta på ocdgenetik.se (för dig med tvångssyndrom, dysmorfofobi eller samlarsyndrom) och tourettesgenetik.se (för dig med kroniska tics eller Tourettes syndrom).

Ansvarig prövare är docent Christian Rück som leder studien tillsammans med professor David Mataix-Cols.

Studien är godkänd av Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm.