Publicerad: 2023-09-12 13:39 | Uppdaterad: 2023-09-12 13:39

Ny stamcellsmodell för att studera tidig mänsklig embryoutveckling

Forskare i Israel har utvecklat ett nytt system för att etablera en stamcellsbaserad embryomodell som motsvarar embryot strax efter implantation i livmodern.

Fredrik Lanner, forskare vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik och Ming Wai Lau Centre for Reparative Medicine vid Karolinska Institutet.
Fredrik Lanner, forskare vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik och Ming Wai Lau Centre for Reparative Medicine vid Karolinska Institutet. Foto: Ulf Sirborn

Forskargruppsledare Fredrik Lanner, som är medförfattare till en artikel i Nature, intervjuas i TV4, Efter fem torsdag 7 september.

Forskare i Israel har utvecklat ett nytt system för att etablera en stamcellsbaserad embryomodell som motsvarar embryot strax efter implantation i livmodern. Fredrik Lanners team har validerat denna modell genom att analysera vilka gener som är aktiva i verkliga embryon och dessa stamcellsbaserade embryomodeller. Denna nya modell gör det möjligt att studera embryots utveckling efter det att det normalt redan implanterat i livmoderväggen, vilket tidigare inte varit möjligt. - Vi hoppas kunna generera kunskap som kan vara viktig för att förstå orsaker till fertilitet och tidiga missfall.