Publicerad: 2016-06-27 14:02 | Uppdaterad: 2016-06-27 19:18

Ny skylt på muren till campus Solna

Skylten vid Solnavägen 1. Foto: Jenny Thorell

Skyltningen med Karolinska Institutets logotyp genomgår nu en uppdatering på campusområdet i Solna. Den välkända skylten med text i guld på tegelmuren vid infart Solnavägen 1 är redan utbytt.

I den nya skylten – även den i guld – ingår Karolinska Institutets sigill utöver namnet. Två nya skyltar kommer också att sättas upp vid det som ska bli Akademiska stråket i det snart ombyggda campusområdet. Ansiktlyftningen ingår som en del i Karolinska Institutets skyltprogram. Syftet är att vårda varumärket och hålla ihop bilden av universitetet formmässigt.

– Logoskyltarna i guld ingår i och för sig inte i vår reguljära skyltmanual. Men vi har valt att behålla guldfärgen för att värna historien och samtidigt uppdaterat skyltarna varsamt med sigillets nuvarande utseende och form. Dessa guldskyltar kommer endast att markera huvudentréerna till campus Solna, säger Maria Deckeman, varumärkesstrateg och bland annat ansvarig för skyltprogrammet.

Den gamla skylten vid huvudingången har monterats ner varsamt och kommer att sparas av Fastighetsavdelningen på något sätt, eventuellt genom att sättas upp inomhus som ett konstverk.

Om sigillets symboler

Karolinska Institutet har ända från sina första verksamhetsår i början av 1800-talet använt sigillet med ormskålen, äskulapstaven och tuppen som sitt särskilda kännetecken. Under årens lopp har sigillet gradvis förändrats för att passa tidens förutsättningar, men alltid med bibehållen karaktär.