Publicerad: 2018-09-10 15:48 | Uppdaterad: 2019-05-23 10:54

Ny seminarieserie startar den 12 september i KI:s nya forskningshus Biomedicum

Dinos Meletis in the Atrium of Biomedicum

Hallå där, Dinos Meletis, docent vid Institutionen för neurovetenskap, som varit med att utveckla en ny seminarieserie som startar denna vecka i Karolinska Institutets nya forskningshus Biomedicum.

Vad är det här för föreläsningar?

– Det är en seminarieserie som återkommer var tredje vecka. Vid varje tillfälle kommer tre forskare från huset att få presentera sin forskning, under 20 minuter var.

Vad ska forskarna berätta om?

– Det ska vara korta, mustiga presentationer för att illustrera vilket fält personen arbetar inom och vilka nya metoder det finns. Det ska vara mer inspiration till spännande forskning som pågår i huset, än fullständiga presentationer av hela projekt.

Vilka kommer att tala?

– Vi har valt att fokusera på doktorander och postdocs, eftersom det oftast är de som utför själva experimenten.

Varför gör ni detta?

– Vi vill skapa nya möjligheter för människorna i huset att lära känna varandra och den forskning som pågår, att upptäcka nya möjliga samarbeten och lära av varandras metoder och sätt att tänka. Det har varit tufft med flytten hit. Nu vill vi sätta fokus på forskning igen och väcka känslan av att det faktiskt är roligt att vara här tillsammans – känna att vi faktiskt är väldigt bra på det vi gör och att forskning är spännande.

På vilket sätt möjliggör Karolinska Institutets nya forskningshus Biomedicum det här?

– Tidigare var de här fem institutionerna utspridda i olika byggnader. Nu är vi många forskare i samma hus, nära varandra. I forskning är det ofta oförutsedda möten och idéer som leder till genombrott. Kanske kan den här möjligheten att träffas över gränserna leda till genombrott, om till exempel en doktorand pratar med en annan och de kommer fram till någon häftig idé eller ett oväntat samarbete.

Seminarierna ”Biomedicum seminars” organiseras gemensamt av de fem institutionerna i forskningshuset: Institutionen för cell- och molekylärbiologi (CMB), Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik (MBB), Institutionen för neurovetenskap (Neuro), Institutionen för fysiologi och farmakologi (FyFa) och Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC).

Det första seminariet går av stapeln den 12 september klockan 16:00 i föreläsningssalen Biomedicum Auditorium i Karolinska Institutets forskningshus Biomedicum.